Hier vind je de laatste versies van de officiële documenten.

Leerbewijzen

In deze omzendbrief vind je info over de verschillende leerbewijzen

Basiscompetenties en beroepskwalificaties

Onderwijsdoelen (basiscompetenties)

Beroepskwalificaties

Amateur beeldend kunstenaar - Amateur choreograaf - Amateur cineast - Amateur creërend acteur - Amateur creërend danser - Amateur creërend muzikant - Amateur dirigent - Amateur dj - Amateur fotograaf - Amateur ontwerper - Amateur regisseur podiumkunsten - Amateur vertolkend acteur - Amateur vertolkend danser - Amateur vertolkend muzikant - Beiaardier - Juweelontwerper/goudsmid - Kantwerker - Siersmid/Kunstsmid Restauratievakman meubelen

Bekwaamheidsbewijzen

OD 29

ODXXIX zoals plenair goedgekeurd door het Vlaams Parlement

Definitief goedgekeurd

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs - codex

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de [salarisschalen], het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel [van het ondersteunend personeel (ing. BVR 8 juni 2018, art. 9, I: 1 september 2018)] en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, ["domeinen "Muziek", Woordkunst-Drama" en "Dans" (verv. BVR 8 juni 2018, art. 9, I: 1 september 2018)]

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel [van het ondersteunend personeel (ing. BVR 8 juni 2018, art. 1, I: 1 september 2018)] en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, [domein Beeldende en audiovisuele kunst (verv. BVR 8 juni 2018, art. 1, I: 1 september 2018)]

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs Omzendbrief: Lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academie voor deeltijds kunstonderwijs: Kunstkuur

BVR Organisatie We wachten nog op de nieuwe versie 2019

Ambtshalve en individuele concordanties in het deeltijds kunstonderwijs vanaf 1 september 2018
(De administratie maakte deze insteressante concordantiezoeker!) Let op, we wachten nog op versie 2019

CAO XI

omzendbrieven

Simulaties

Deze tool geeft je een indicatie van het urenpakket 2019-2020. Gebruik de gevens uit je doc F. De Solidariteitsfactor staat op 0%. Je kan deze zelf aanpassen.

Simulatie groepsgroottes muziek
Simulatie groepsgroottes muziek met SF3,5

Simulatie groepsgroottes woord
Simulatie groepsgroottes woord met SF3,5

Effect rationalisatienormen

Effect rationalisatienormen google doc (neem kopie om zelf in te vullen)