Hier vind je de laatste versies van de officiële documenten.
Enkele teksten zijn nog in verwerking na goedkeuring in maart 2019.

Urenberekening

Deze tool geeft je een indicatie van het urenpakket 2019-2020. Gebruik de gevens uit je doc F. De Solidariteitsfactor staat op 0%. Je kan deze zelf aanpassen.

Leerbewijzen

In deze omzendbrief vind je info over de verschillende leerbewijzen

Bekwaamheidsbewijzen

Wijzigingsbesluit - Bijlage 1 BaK - Bijlage 2 MWD - Bijlage 3 Ambtshalve concordantie - Bijlage 4 Ambtshalve concordantie 2 - Bijlage 5 Individuele concordantie

Officiele site nog niet up to date

omzendbrief concordantie nog niet up to date

Basiscompetenties en beroepskwalificaties

Onderwijsdoelen (basiscompetenties)

Beroepskwalificaties

Amateur beeldend kunstenaar - Amateur choreograaf - Amateur cineast - Amateur creërend acteur - Amateur creërend danser - Amateur creërend muzikant - Amateur dirigent - Amateur dj - Amateur fotograaf - Amateur ontwerper - Amateur regisseur podiumkunsten - Amateur vertolkend acteur - Amateur vertolkend danser - Amateur vertolkend muzikant - Beiaardier - Juweelontwerper/goudsmid - Kantwerker - Siersmid/Kunstsmid Restauratievakman meubelen

Bekwaamheidsbewijzen

OD 29

ODXXIX zoals plenair goedgekeurd door het Vlaams Parlement

BVR organisatie:

Wijzigingsbesluit

Bijlage 1

Bijlage 2

omzendbrieven

Definitief goedgekeurd

Decreet van 9/3/2018, publicatiedatum Belgisch Staatsblad is 11/5/2018
We wachten op de verwerking van alle amendementen OD 28 en 29.
Samenwerking LPO
Samenwerking LPO_nota protocols

BVR Organisatie We wachten nog op de nieuwe versie 2019

Besluit over ambtshalve en individuele concordanties 20042018
(De administratie maakte deze insteressante concordantiezoeker!) Let op, we wachten nog op versie 2019

CAO XI

Simulaties
(Gebaseerd op cijfers uit decreet 28/02/18)

Simulatie groepsgroottes muziek

Simulatie groepsgroottes woord

Effect rationalisatienormen

Effect rationalisatienormen google doc (neem kopie om zelf in te vullen)