De raad van bestuur overlegt maandelijks over de relevante ontwikkeling binnen het Deeltijds Kunstonderwijs.

Deze zaken worden verder besproken in de sterke provinciale werking en verspreid naar de leden via een maandelijkse VerDirect-nieuwsbrief.

De provinciale overleggen vinden 2-maandelijks plaats.

Verder zijn er nog werkgroepen actief: