Gemiddelde groepsgroottes Muziek Decreet tekst 22 12 17 + amendement 01 02 18

Gemaakt voor Chrome en Firefox. Na manuele ingave even op het getal klikken met de muis.

Achter een bepaalde graad zie je een aantal vensters dat overeenkomt met het aantal vakken die een leerling dient te volgen in die graad. Vul je een gemiddelde groepsgrootte in in de eerste twee vakken, dan vertelt de tool je welke gemiddelde groepsgrootte je moet behalen in het laatste vak om de leerling zichzelf te laten financieren (dus zonder dat je uren elders moet weghalen).

Voorbeeld voor 2e graad muziek:

Let op: het gaat over financiering van de les. Je zal nog ergens je PECO, begeleiding etc moeten halen.

In bovenstaande invulvakken geef je de gewenste gemiddelde groepsgroottes in, en de tool berekent de omkadering die hiervoor nodig is.