De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Dirk Lievens voorzitter@verdi.vlaanderen

Ondervoorzitter:

Paul Voet

Secretaris:

Kilian Mineur kilian.mineur@tienen.be

Penningmeester:

Kartien van Loon penningmeester@verdi.vlaanderen

Leden:

Bart Jonkers

Jan Valkenborgh

Sara Lambrecht

Conrad Onclin

Leen Langenbick

Bart Stevens

Joris Verschueren