Wie zijn wij?

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vormt het dagdagelijks bestuur van VerDi en vertegenwoordigt nagenoeg alle academies podiumkunsten en kunstacademies in Vlaanderen. Uit elke provincie worden 2 leden afgevaardigd om te zetelen in de Raad van Bestuur. Het bestuur vergadert doorgaans éénmaal per maand.

Werkgroepen

Onderzoek en voorbereidend werk gebeuren doorgaans in werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit leden van het bestuur, vaak aangevuld met andere VerDi-leden.

Provincies

VerDi kent een sterke provinciale werking. Tweerichtingsverkeer vormt de sleutel voor een transparante informatiedoorstroming. De provinciale vergaderingen vinden doorgaans een vijftal keer per jaar plaats.

Volg ons op social media...

HEB JE EEN VRAAG VOOR VERDI?

Neem contact op!