Werking

VerDi, de Vereniging van Directeurs voor academies Podiumkunsten en Kunstacademies, behartigt de belangen van directies uit het Vlaamse Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) en de belangen van het DKO. VerDi werkt nauw samen met andere onderwijspartners als DenkBeeld, OVSG, GO!, AgoDi, het departement onderwijs, de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de onderwijsinspectie, ... 

Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) van VerDi bestaat uit afgevaardigden uit elke provincie. De zes provinciale geledingen van VerDi verkiezen elk twee personen die toetreden tot het bestuur. Het engagement van deze personen gebeurt op vrijwillige basis.

De RvB overlegt maandelijks over de relevante ontwikkeling binnen het Deeltijds Kunstonderwijs. Deze materie wordt verder besproken in onze sterke provinciale werking en verspreid naar de leden via de VerDirect-nieuwsbrief. Het bestuur kiest intern een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

NaamFunctieWerkgroep(en)ProvincieAcademie
Dirk LievensVoorzitter, woordvoerderBelgian Collection of InstrumentsWest-VlaanderenRoeselare
Paul VoetOndervoorzitterPlanlast
Evaluatie nieuw decreet
Belgian Collection of Instruments (voorzitter)
Oost-VlaanderenGent
Kilian MineurSecretarisDKO3
Planlast
Kader deconnectie
Evaluatie Rapport der Wijzen
Vlaams-BrabantTienen
Katrien Van LoonPenningmeesterDKO op maat
Evaluatie nieuw decreet
Leerlingvolgsysteem
AntwerpenBrasschaat
Michael De WeertBestuurslidDKO3Oost-VlaanderenGent
Leen LangenbickBestuurslidCommunicatie
DKO op maat
Belgian Collection of Instruments
Leerlingvolgsysteem
West-VlaanderenTorhout
Sara Lambrecht
(tijdelijk vervangen door Bert Minten)
BestuurslidCommunicatie
Leerlingvolgsysteem
LimburgHasselt
Conrad OnclinBestuurslidLimburgVoeren
Bart StevensBestuurslidDKO op maat
Afstandsonderwijs
Stuurgroep ‘Kiezen voor Kunst’ (onderzoek OBPWO)
Kader deconnectie
Alternatieve Leercontext
Vlaams-BrabantGrimbergen
Jan ValkenborghBestuurslidCommunicatie
Evaluatie nieuw decreet
AntwerpenWijnegem
Joris VerschuerenBestuurslidDag van de Academies
Evaluatie Rapport der Wijzen
Brussels Hoofdstedelijk GewestSt-Pieters-Woluwe
Kelly HuylenbroeckBestuurslidKader deconnectieBrussels Hoofdstedelijk GewestAnderlecht

Werkgroepen

WerkgroepContactpersoon
CommunicatieSara Lambrecht
Dag van de AcademiesJoris Verschueren
AfstandsonderwijsBart Stevens
PlanlastKilian Mineur
DKO op maatBart Stevens
DKO3Kilian Mineur
Evaluatie nieuw decreetKatrien Van Loon
LeerlingvolgsysteemSara Lambrecht
Belgian Collection of InstrumentsDirk Lievens
Evaluatie Rapport der WijzenKilian Mineur
DeconnectieKilian Mineur
LerarenopleidingJoris Verschueren
Alternatieve LeercontextBart Stevens

Provinciale werking

De provinciale bijeenkomsten, onder leiding van de provinciale voorzitters, gaan doorgaans tweemaandelijks door. Tijdens deze overlegmomenten komen belangrijke items ter sprake van en wordt er anderzijds ook input doorgegeven voor het VerDi-bestuur.

De provinciale geledingen organiseren regelmatige overkoepelende, provinciale studiedagen.

ProvincieContactpersoon
West-VlaanderenBart Snauwaert
Oost-VlaanderenMichael De Weert
AntwerpenJan Valkenborgh
LimburgConrad Onclin
Vlaams-BrabantBart Stevens
Brussels Hoofdstedelijk GewestJoris Verschueren