Studies

Er zijn momenteel een aantal studies met betrekking tot het deeltijds kunstonderwijs lopende. VerDi volgt deze studies nauw op:

  1. ‘Kiezen voor kunst’: spreiding, organisatie, structuur, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen (John Lievens – Universiteit Gent, Jessy Siongers – Universiteit Gent, Lode Vermeersch -KU Leuven)
  2. ‘Onderwijskwaliteit in het deeltijds kunstonderwijs’ (Erik Schrooten – UCLL)
  3. ‘Rapport verkennende onderzoeken’ (onderwijsinspectie)
  4. De Federatie (Amateurkunsten) besluiten op basis van vergadering met stakeholders uit het veld