Publicaties

Er zijn momenteel een aantal publicaties met betrekking tot het deeltijds kunstonderwijs lopende of afgewerkt. VerDi volgt deze studies nauw op.

openenKiezen voor kunst: spreiding, organisatie, structuur, toegankelijkheid & aantrekkelijkheidKU Leuven – UGent2024
openenRapport Commissie van wijzenOnderwijs Vlaanderen2023
openenEvaluatie nieuw decreet dkoVerDi – DenkBeeld2023
openenBeleidsevaluatie KunstKuurVlaamse Onderwijsinspectie2023
openenKunstKuur in cijfersDepartement Onderwijs2023
openenOnderzoek leerlingenevaluatie in het dkoKU Leuven – UCLL2023
openenBeleidsevaluatie KunstKuurKU Leuven – HIVA2022
openenAcademiebeleid in uitdagende tijdenVlaamse Onderwijsinspectie2022
openenNiveaudecreet dko: 1 jaar laterVlaamse Onderwijsinspectie2019
lopendeOnderwijskwaliteit in het dkoUCLL
lopendeHaalbaarheidsstudie cultuurkompasUCLL