Nascholingen

Aanbod nascholingen voor directies met focus op vergaderhygiëne, -technieken en zelfzorg naar aanleiding van de Algemene Vergadering VerDi op 29 januari 2024.

AanbiederAanbod DKOAanbod directiesWebsiteOpmerkingen
OVSGjajahttp://www.ovsg.be/professionaliseringBreed aanbod. Vergadertechnieken en zelfzorg zitten mee in verschillende trajecten. Aanbod op maat mogelijk.
UAjajacno.uantwerpen.beBreed aanbod, voor elk domein. Ook specifiek rond zelfzorg
(12 opties)
Vergaderen met resultaat
THOMAS MOREjahttps://thomasmore.be/nl/navormingenAanbod voor schoolleiderschap. Vergaderen met resultaat 
EECKHOUTjajahttps://home.eekhoutacademy.be/Samenwerking tussen KU LEUVEN, KULAK KORTIJK en hogeschool VIVES . Open netwerkplatform voor professionalisering in onderwijs. Specifiek aanbod voor directies, thema zelfzorg zeer uitgebreid.
                      
EDUhttps://www.edu-leraar.be/nascholingen
LIMBOjahttps://www.edu-leraar.be/nascholingen/limboSamenwerking tussen KU Leuven, Vives, Luca. Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs (LIMBO) Aanbod voor leidinggevenden.
UCLLjajahttps://research-expertise.ucll.be/nl/navormingenAanbod leidinggevenden en klein aanbod DKO
KATH. ONDERWIJSjajahttps://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/professionaliseringenAanbod DKO staat vermeld, ook aanbod leidinggevenden.. Mogelijkheid om deze nascholingen te volgen buiten katholiek onderwijs?
VONK EN VISIEjahttps://www.vonkenvisie.be/aanbod/onderwijsAanbod voor directies over zelfzorg: Stress, zelfzorg, mindfulness,…
NOVA ACADEMYhttps://nova-academy.be/nl/opleidingenAanbod door UA, UGent en VUB Algemeen onderwijs.
GO-PROjajahttps://pro.g-o.be/kalender/Actief vergaderen geeft je team vleugels
‘ Aanbod voor schooldirecties. Aanbod DKO staat op site.
POLITEIAhttps://www.politeia.be/nl/opleidingenOpleidingen voor onderwijs beperkt
SYNTRAjahttps://www.syntra-ab.be/opleidingenOpleidingen voor management: leiding geven. Efficiënt vergaderen
SCHOOLMAKERSjajahttps://www.schoolmakers.be
IFBDneejahttps://www.ifbd.be