25 jaar VerDi

Onze directeursvereniging viert in 2023 zijn zilveren jubileum. Op 19 oktober 1988 richtten enkele van onze collega’s deze vereniging op, met als doel ‘het bevorderen en beschermen van het kunstonderwijs voor Muziek, Woordkunst en Dans in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.’ Wie waren die stichtende leden die onze statuten blijven sieren? Diederik Celis, Freddy Marien, Herman De Vleeschhouwer, Philip Sioen en Jurgen Waeyenberg. Bedankt!

Lees verder “25 jaar VerDi”

Fiscale attesten

Van overheidswege worden wij aangespoord om de fiscale attesten vanaf nu op te laden via Belcotax-on-web. Op die manier zijn de gegevens op voorhand ingevuld voor onze leerlingen in hun belastingaangifte.

In onze laatste verdirect gaven we een update mee over het uploaden van de fiscale attesten naar Belcotax-on-web. Ondertussen heeft DKO3 de nodige update doorgevoerd en kunnen de attesten opnieuw verwerkt worden.

Daarnaast is de deadline om de attesten in te zenden ook verlengd tot 31 maart. Meer info via: belcotax-on-web.

Met vragen kun je steeds terecht op de helpdesk van DKO3 via [email protected], ook tijdens de krokusvakantie.

Onderstaande zaken willen we nog blijven meegeven:

  • het blijft ook mogelijk om de fiscale attesten via mail aan de leerlingen te bezorgen zoals de voorgaande jaren. Evenwel moet je hier ook het rijksregisternummer van de schuldenaar toevoegen.
  • start tijdig om toegang te krijgen tot Belcotax-on-web. Om de fiscale attesten te kunnen doorsturen is een validatiemodule nodig die je kan downloaden op de website van Belcotax. Vraag na bij jouw schoolbestuur wie jou rechten kan geven op applicaties van de federale overheid en doe een test. Meer info via dit artikel in de kennisbank van DKO3.

Algemene Vergadering

Maandag 30/01 was het de jaarlijkse algemene vergadering van VerDi, onze vereniging van directeurs podiumkunsten en kunstacademies.

Bijna 100 directeurs en externe genodigden samen kregen hier een overzicht van het voorbije werkjaar, van de realisaties en de nieuwe doelen. De nieuwe huisstijl, de planlastwebsite, onze evaluatie van het nieuwe decreet en nog veel meer kwam aan bod. De algemene vergadering bood ook een uniek moment om zoveel directeurs samen op een podium te krijgen.

Lees verder “Algemene Vergadering”

Onderwijsbevoegdheden

Net voor de deadline van 1 maart dienden tal van academies bij de Vlaamse Overheid een aanvraagdossier in voor het verwerven van een nieuwe onderwijsbevoegdheid, een signaal dat het Deeltijds Kunstonderwijs absoluut vooruit wil.

Opmerkelijk is dat 20% van alle academies podiumkunsten en kunstacademies een uitzonderlijk dossier indienden voor het inrichten van ‘DKO op Maat’, een aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Lees verder “Onderwijsbevoegdheden”