Belgian Collection of Instruments

BCI leent instrumenten uit aan jongeren tussen 10 en 18 jaar die de ambitie hebben om hun talent verder te ontwikkelen en voor wie zo’n instrument op dat moment te duur is. We zoeken voor jou een instrument op maat van wat je kan.
De instrumenten van BCI worden geschonken door verschillende donateurs.

Denk je in aanmerking te komen om een instrument te lenen, dan kan je hiervoor een aanvraag doen via www.belgiancollectionofinstruments.org

Evaluatie decreet

Na vier jaar niveaudecreet DKO is het tijd voor een diepgaande evaluatie. Naast enkele lopende onderzoeken en de evaluatie van het rekenhof maakt VerDi op vraag van de VLOR ook een eigen evaluatie. Uit een oproep in Verdirect ontstond een werkgroep en na vele discussies over de zin of onzin van sommige artikels, over welke planlast we onszelf aandoen en vooral over de automie van het decreet met de daarbijbehorende valkuilen zijn we als werkgroep tot enkele speerpunten gekomen.

Wij vragen u om hier kritisch naar te kijken, met de doorlooptijd die al deze punten al gehad hebben in gedachte. Maar eerst nog dit: we willen graag weten wat u nog mist in dit decreet? Wat staat er nog niet in dat ons DKO kan verbeteren? Wat zijn uw ambities voor dit decreet en bij uitbreiding voor het volledige DKO? Wat is jouw ideale deeltijds kunstonderwijs?

Bekijk alles op onze besloten Facebookgroep voor VerDi-leden.

Voorlopige stand van zaken planlastbevraging

In 2022 bundelden de directeursverenigingen VerDi en DenkBeeld de krachten en startten met een uitgebreid planlastonderzoek in het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij werden vijf doelgroepen gedefinieerd: directeurs, leerkrachten, beleidsmedewerkers, coördinatoren en administratieve medewerkers.

Er wordt momenteel een gedetailleerd onderzoek gevoerd door een werkgroep om correcte conclusies te verbinden aan de resultaten. In afwachting hiervan geven we graag enkele voorlopige resultaten mee.

Lees verder “Voorlopige stand van zaken planlastbevraging”