algemene vergadering VerDi

Op maandag 29 januari was het in de academie van Sint Niklaas de jaarlijkse algemene vergadering van VerDi, de vereniging voor directeurs van academies podiumkunsten en kunstacademies. Met een stevige vertegenwoordiging vanuit heel Vlaanderen hebben de directeurs actief mee input geleverd voor het nieuwe memorandum waar VerDi aan werkt. Daarnaast was er een lezing over vergadertechnieken, enkele optredens van leerlingen vanuit de academie en aansluitend de traditionele receptie.

Dossier planlast

Quick wins en voorstellen op lange termijn vanuit DenkBeeld en VerDi.

De twee directeursverenigingen uit het deeltijds kunstonderwijs, DenkBeeld en VerDi, stellen 13 concrete verbeteringen voor in navolging van het eigen planlastonderzoek. Ze bevatten zowel quick wins als langetermijnverbeteringen, waarbij de focus ligt op het verminderen van planlast en het optimaliseren van processen in het Vlaamse dko.

Wat betreft communicatie en evaluatie van nieuwe regelgeving, het aanleveren van attesten en toelatingsperiodes, de oplijsting van de lessenroosters, … is er volgens de verenigingen nog veel winst te behalen. Het koppelen van verschillende databases of kleine software-aanpassingen kunnen er voor zorgen dat er geen dubbel werk meer moet gebeuren. De input voor document G bijvoorbeeld zit al in onze software, dus die info kan daar opgehaald worden.

Uit het onderzoek komt de vraag naar een middenkader naar voor maar ook naar extra ondersteuning en naar een koppeling met het CLB. Academies staan onder druk om aan dezelfde kwaliteitsverwachtingen te voldoen als die in het leerplichtonderwijs maar zonder dezelfde ondersteuning, middelen en mogelijkheden. Ook hierin formuleren VerDi en DenkBeeld een concreet voorstel naar onze beleidsmakers toe.

Lees alle voorstellen in dit document dat werd bezorgd aan alle stakeholders.

Belgian Collection of Instruments

BCI leent instrumenten uit aan jongeren tussen 10 en 18 jaar die de ambitie hebben om hun talent verder te ontwikkelen en voor wie zo’n instrument op dat moment te duur is. We zoeken voor jou een instrument op maat van wat je kan.
De instrumenten van BCI worden geschonken door verschillende donateurs.

Denk je in aanmerking te komen om een instrument te lenen, dan kan je hiervoor een aanvraag doen via www.belgiancollectionofinstruments.org

Evaluatie decreet

Na vier jaar niveaudecreet DKO is het tijd voor een diepgaande evaluatie. Naast enkele lopende onderzoeken en de evaluatie van het rekenhof maakt VerDi op vraag van de VLOR ook een eigen evaluatie. Uit een oproep in Verdirect ontstond een werkgroep en na vele discussies over de zin of onzin van sommige artikels, over welke planlast we onszelf aandoen en vooral over de automie van het decreet met de daarbijbehorende valkuilen zijn we als werkgroep tot enkele speerpunten gekomen.

Wij vragen u om hier kritisch naar te kijken, met de doorlooptijd die al deze punten al gehad hebben in gedachte. Maar eerst nog dit: we willen graag weten wat u nog mist in dit decreet? Wat staat er nog niet in dat ons DKO kan verbeteren? Wat zijn uw ambities voor dit decreet en bij uitbreiding voor het volledige DKO? Wat is jouw ideale deeltijds kunstonderwijs?

Bekijk alles op onze besloten Facebookgroep voor VerDi-leden.

Voorlopige stand van zaken planlastbevraging

In 2022 bundelden de directeursverenigingen VerDi en DenkBeeld de krachten en startten met een uitgebreid planlastonderzoek in het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij werden vijf doelgroepen gedefinieerd: directeurs, leerkrachten, beleidsmedewerkers, coördinatoren en administratieve medewerkers.

Er wordt momenteel een gedetailleerd onderzoek gevoerd door een werkgroep om correcte conclusies te verbinden aan de resultaten. In afwachting hiervan geven we graag enkele voorlopige resultaten mee.

Lees verder “Voorlopige stand van zaken planlastbevraging”