algemene vergadering VerDi

Op maandag 29 januari was het in de academie van Sint Niklaas de jaarlijkse algemene vergadering van VerDi, de vereniging voor directeurs van academies podiumkunsten en kunstacademies. Met een stevige vertegenwoordiging vanuit heel Vlaanderen hebben de directeurs actief mee input geleverd voor het nieuwe memorandum waar VerDi aan werkt. Daarnaast was er een lezing over vergadertechnieken, enkele optredens van leerlingen vanuit de academie en aansluitend de traditionele receptie.

Dossier planlast

Quick wins en voorstellen op lange termijn vanuit DenkBeeld en VerDi.

De twee directeursverenigingen uit het deeltijds kunstonderwijs, DenkBeeld en VerDi, stellen 13 concrete verbeteringen voor in navolging van het eigen planlastonderzoek. Ze bevatten zowel quick wins als langetermijnverbeteringen, waarbij de focus ligt op het verminderen van planlast en het optimaliseren van processen in het Vlaamse dko.

Wat betreft communicatie en evaluatie van nieuwe regelgeving, het aanleveren van attesten en toelatingsperiodes, de oplijsting van de lessenroosters, … is er volgens de verenigingen nog veel winst te behalen. Het koppelen van verschillende databases of kleine software-aanpassingen kunnen er voor zorgen dat er geen dubbel werk meer moet gebeuren. De input voor document G bijvoorbeeld zit al in onze software, dus die info kan daar opgehaald worden.

Uit het onderzoek komt de vraag naar een middenkader naar voor maar ook naar extra ondersteuning en naar een koppeling met het CLB. Academies staan onder druk om aan dezelfde kwaliteitsverwachtingen te voldoen als die in het leerplichtonderwijs maar zonder dezelfde ondersteuning, middelen en mogelijkheden. Ook hierin formuleren VerDi en DenkBeeld een concreet voorstel naar onze beleidsmakers toe.

Lees alle voorstellen in dit document dat werd bezorgd aan alle stakeholders.

25 jaar VerDI

25 jaar VerDi - Jurgen Wayenberg

Belgian Collection of Instruments

BCI leent instrumenten uit aan jongeren tussen 10 en 18 jaar die de ambitie hebben om hun talent verder te ontwikkelen en voor wie zo’n instrument op dat moment te duur is. We zoeken voor jou een instrument op maat van wat je kan.
De instrumenten van BCI worden geschonken door verschillende donateurs.

Denk je in aanmerking te komen om een instrument te lenen, dan kan je hiervoor een aanvraag doen via www.belgiancollectionofinstruments.org

25 jaar VerDi

Onze directeursvereniging viert in 2023 zijn zilveren jubileum. Op 19 oktober 1988 richtten enkele van onze collega’s deze vereniging op, met als doel ‘het bevorderen en beschermen van het kunstonderwijs voor Muziek, Woordkunst en Dans in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.’ Wie waren die stichtende leden die onze statuten blijven sieren? Diederik Celis, Freddy Marien, Herman De Vleeschhouwer, Philip Sioen en Jurgen Waeyenberg. Bedankt!

Lees verder “25 jaar VerDi”