Evaluatie decreet

Na vier jaar niveaudecreet DKO is het tijd voor een diepgaande evaluatie. Naast enkele lopende onderzoeken en de evaluatie van het rekenhof maakt VerDi op vraag van de VLOR ook een eigen evaluatie. Uit een oproep in Verdirect ontstond een werkgroep en na vele discussies over de zin of onzin van sommige artikels, over welke planlast we onszelf aandoen en vooral over de automie van het decreet met de daarbijbehorende valkuilen zijn we als werkgroep tot enkele speerpunten gekomen.

Wij vragen u om hier kritisch naar te kijken, met de doorlooptijd die al deze punten al gehad hebben in gedachte. Maar eerst nog dit: we willen graag weten wat u nog mist in dit decreet? Wat staat er nog niet in dat ons DKO kan verbeteren? Wat zijn uw ambities voor dit decreet en bij uitbreiding voor het volledige DKO? Wat is jouw ideale deeltijds kunstonderwijs?

Bekijk alles op onze besloten Facebookgroep voor VerDi-leden.