Voorlopige stand van zaken planlastbevraging

In 2022 bundelden de directeursverenigingen VerDi en DenkBeeld de krachten en startten met een uitgebreid planlastonderzoek in het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij werden vijf doelgroepen gedefinieerd: directeurs, leerkrachten, beleidsmedewerkers, coördinatoren en administratieve medewerkers.

Er wordt momenteel een gedetailleerd onderzoek gevoerd door een werkgroep om correcte conclusies te verbinden aan de resultaten. In afwachting hiervan geven we graag enkele voorlopige resultaten mee.

Bevraging directies

Academiedirecteurs ervaren vooral een sterk planlastgevoel op vlak van administratie (frequent wijzigende regelgeving, dubbele administratie) en organisatie (late communicatie lestijdenpakket). Ook de opvolging van BVH (bewoonbaarheid, veiligheid & hygiëne) blijkt de planlast sterk te verhogen.

Ingrepen die zouden resulteren in planlastverlaging voor directeurs:

Onderwijzend personeel

Ondanks men vindt dat het aantal vergaderingen binnen de perken blijft, signaleren de leerkrachten in het deeltijds kunstonderwijs een sterk planlastgevoel qua vergadercultuur. De grootste planlastproblematiek echter bevindt zich op het onderwijskundig beleid: het doorgronden van een raamleerplan en het academie-eigen maken ervan.