25 jaar VerDi

Onze directeursvereniging viert in 2023 zijn zilveren jubileum. Op 19 oktober 1988 richtten enkele van onze collega’s deze vereniging op, met als doel ‘het bevorderen en beschermen van het kunstonderwijs voor Muziek, Woordkunst en Dans in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.’ Wie waren die stichtende leden die onze statuten blijven sieren? Diederik Celis, Freddy Marien, Herman De Vleeschhouwer, Philip Sioen en Jurgen Waeyenberg. Bedankt!

Lees verder “25 jaar VerDi”

Fiscale attesten

Van overheidswege worden wij aangespoord om de fiscale attesten vanaf nu op te laden via Belcotax-on-web. Op die manier zijn de gegevens op voorhand ingevuld voor onze leerlingen in hun belastingaangifte.

In onze laatste verdirect gaven we een update mee over het uploaden van de fiscale attesten naar Belcotax-on-web. Ondertussen heeft DKO3 de nodige update doorgevoerd en kunnen de attesten opnieuw verwerkt worden.

Daarnaast is de deadline om de attesten in te zenden ook verlengd tot 31 maart. Meer info via: belcotax-on-web.

Met vragen kun je steeds terecht op de helpdesk van DKO3 via [email protected], ook tijdens de krokusvakantie.

Onderstaande zaken willen we nog blijven meegeven:

  • het blijft ook mogelijk om de fiscale attesten via mail aan de leerlingen te bezorgen zoals de voorgaande jaren. Evenwel moet je hier ook het rijksregisternummer van de schuldenaar toevoegen.
  • start tijdig om toegang te krijgen tot Belcotax-on-web. Om de fiscale attesten te kunnen doorsturen is een validatiemodule nodig die je kan downloaden op de website van Belcotax. Vraag na bij jouw schoolbestuur wie jou rechten kan geven op applicaties van de federale overheid en doe een test. Meer info via dit artikel in de kennisbank van DKO3.

Evaluatie decreet

Na vier jaar niveaudecreet DKO is het tijd voor een diepgaande evaluatie. Naast enkele lopende onderzoeken en de evaluatie van het rekenhof maakt VerDi op vraag van de VLOR ook een eigen evaluatie. Uit een oproep in Verdirect ontstond een werkgroep en na vele discussies over de zin of onzin van sommige artikels, over welke planlast we onszelf aandoen en vooral over de automie van het decreet met de daarbijbehorende valkuilen zijn we als werkgroep tot enkele speerpunten gekomen.

Wij vragen u om hier kritisch naar te kijken, met de doorlooptijd die al deze punten al gehad hebben in gedachte. Maar eerst nog dit: we willen graag weten wat u nog mist in dit decreet? Wat staat er nog niet in dat ons DKO kan verbeteren? Wat zijn uw ambities voor dit decreet en bij uitbreiding voor het volledige DKO? Wat is jouw ideale deeltijds kunstonderwijs?

Bekijk alles op onze besloten Facebookgroep voor VerDi-leden.

Algemene Vergadering

Maandag 30/01 was het de jaarlijkse algemene vergadering van VerDi, onze vereniging van directeurs podiumkunsten en kunstacademies.

Bijna 100 directeurs en externe genodigden samen kregen hier een overzicht van het voorbije werkjaar, van de realisaties en de nieuwe doelen. De nieuwe huisstijl, de planlastwebsite, onze evaluatie van het nieuwe decreet en nog veel meer kwam aan bod. De algemene vergadering bood ook een uniek moment om zoveel directeurs samen op een podium te krijgen.

Lees verder “Algemene Vergadering”

Voorlopige stand van zaken planlastbevraging

In 2022 bundelden de directeursverenigingen VerDi en DenkBeeld de krachten en startten met een uitgebreid planlastonderzoek in het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij werden vijf doelgroepen gedefinieerd: directeurs, leerkrachten, beleidsmedewerkers, coördinatoren en administratieve medewerkers.

Er wordt momenteel een gedetailleerd onderzoek gevoerd door een werkgroep om correcte conclusies te verbinden aan de resultaten. In afwachting hiervan geven we graag enkele voorlopige resultaten mee.

Lees verder “Voorlopige stand van zaken planlastbevraging”

Onderwijsbevoegdheden

Net voor de deadline van 1 maart dienden tal van academies bij de Vlaamse Overheid een aanvraagdossier in voor het verwerven van een nieuwe onderwijsbevoegdheid, een signaal dat het Deeltijds Kunstonderwijs absoluut vooruit wil.

Opmerkelijk is dat 20% van alle academies podiumkunsten en kunstacademies een uitzonderlijk dossier indienden voor het inrichten van ‘DKO op Maat’, een aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Lees verder “Onderwijsbevoegdheden”