Onderwijsbevoegdheden

Net voor de deadline van 1 maart dienden tal van academies bij de Vlaamse Overheid een aanvraagdossier in voor het verwerven van een nieuwe onderwijsbevoegdheid, een signaal dat het Deeltijds Kunstonderwijs absoluut vooruit wil.

Opmerkelijk is dat 20% van alle academies podiumkunsten en kunstacademies een uitzonderlijk dossier indienden voor het inrichten van ‘DKO op Maat’, een aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Hieruit blijkt duidelijk dat er nood is aan kunstonderwijs op maat voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs of voor mensen met een zware mentale en/of fysische beperking, gegeven door gekwalificeerde leerkrachten met oog voor de behoeften en het leerritme van elke leerling.

We hopen dat het onderwijsbeleid ook voor deze doelgroep de toegang tot kwalitatief Deeltijds Kunstonderwijs structureel mogelijk zal maken.


MEER INFORMATIE:
Bart Stevens – werkgroep DKO op Maat VerDi vzw – gsm 0475 95 51 10 – [email protected]
Leen Langenbick – werkgroep DKO op Maat VerDi vzw – gsm 0475 53 47 31 – [email protected]

Dirk Lievens – voorzitter VerDi vzw – gsm 0499 69 78 48 – [email protected]