Voorlopige stand van zaken planlastbevraging

In 2022 bundelden de directeursverenigingen VerDi en DenkBeeld de krachten en startten met een uitgebreid planlastonderzoek in het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij werden vijf doelgroepen gedefinieerd: directeurs, leerkrachten, beleidsmedewerkers, coördinatoren en administratieve medewerkers.

Er wordt momenteel een gedetailleerd onderzoek gevoerd door een werkgroep om correcte conclusies te verbinden aan de resultaten. In afwachting hiervan geven we graag enkele voorlopige resultaten mee.

Lees verder “Voorlopige stand van zaken planlastbevraging”

Onderwijsbevoegdheden

Net voor de deadline van 1 maart dienden tal van academies bij de Vlaamse Overheid een aanvraagdossier in voor het verwerven van een nieuwe onderwijsbevoegdheid, een signaal dat het Deeltijds Kunstonderwijs absoluut vooruit wil.

Opmerkelijk is dat 20% van alle academies podiumkunsten en kunstacademies een uitzonderlijk dossier indienden voor het inrichten van ‘DKO op Maat’, een aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Lees verder “Onderwijsbevoegdheden”